คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหารือเกี่ยวกับปัญหาการครอบครองอาวุธโดยผิดกฎหมาย

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้จัดการประชุมขยายวงเพื่อหารือเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้อาวุธอย่างผิดกฎหมายต่อสันติภาพและความมั่นคง 
ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เอกอัครราชทูตเวียดนาม ดั๋งดิ่งกวี๊ หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามประจำสหประชาชาติ ได้ย้ำถึงความจำเป็นของการให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสากล กฎบัตรสหประชาชาติ รวมทั้งกฎหมายมนุษยธรรม อนุสัญญาระหว่างประเทศและมติที่เกี่ยวข้องของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ โดยให้ความสนใจต่อลักษณะของแต่ละภูมิภาคและแต่ละประเทศ สนับสนุนการเพิ่มทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหลังการปะทะ  มีวิธีการเข้าถึงโดยรวมที่มีประสิทธิภาพ เอกอัครราชทูต ดั๋งดิ่งกวี๊ ได้ย้ำว่า ทุกประเทศควรมีความรับผิดชอบในระดับสูงเพื่อค้ำประกันการจัดการและควบคุมอาวุธ การต่อต้านอาชญากรรมและการใช้อาวุธอย่างผิดกฎหมาย จำเป็นต้องปกป้องสิทธิอันชอบธรรมของประเทศต่างๆ ในการซื้อ การผลิต การถ่ายโอนและครอบครองอาวุธเพื่อการป้องกันประเทศและความมั่นคง.
นักข่าวสถานีวิทยุเวียดนามประจำสหรัฐ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด