ความร่วมมืแม่โขง-ญี่ปุ่นสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศสมาชิก

(VOVWORLD) -วันที่9กรกฎาคม รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีต่างประเทศฝามบิ่นห์มินห์และรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น Motegi Toshimitsu ได้ร่วมเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่13ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

ที่ประชุมเน้นหารือสองประเด็นหลักคือความร่วมมือแม่โขง-ญุี่ปุ่นในการป้องกันโรคโควิด-19และมาตรการขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม รองนายกรัฐมนตรีฝามบิ่นห์มินห์ได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการเข้าถึงปัญหาอย่างรอบด้านทั้งในเชิงรับมือกับโรคระบาดทั้งในเชิงฟื้นฟูเศรษฐกิจ พร้อมทั้งได้กล่าวถึงประสบการณ์ของเวียดนามในการรับมือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างสองฝ่าย รองนายกรัฐมนตรีฝามบิ่นห์มินห์ได้ยืนยันว่าความร่วมมือในกรอบแม่โขง-ญี่ปุ่นสามารถสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการให้ความสนใจฟื้นฟูห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาค กระตุ้นอุปสงค์และเพิ่มความสามารถให้แก่ระบบสาธารณสุข  โดยมี3กลุ่มมาตรการคือ กระชับการสนับสนุนและเพิ่มพลังที่เข้มแข็งของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลักดันการลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การสนับสนุนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลุ่มแม่โขง การฟื้นฟุเศรษฐกิจควบคู่กับการปกป้องสุขภาพของประชาชน เพิ่มพลังและบุคลากรให้แก่ระบบสาธารณสุขทั้งในด้านเกาะติดสถานการณ์โรคระบาด การผลิตวัคซีนและเปิดห้องทดลองทางการแพทย์ให้แก่ประเทศในลุ่มแม่โขง การปฏิบัติข้อคิดริเริ่ม แม่โขง-ญี่ปุ่นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน(SDGs)มุ่งสู่ปี2030.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด