ความหลากหลายทางชีวภาพในจังหวัดกอนตุมต้องได้รับการอนุรักษ์

(VOVWORLD) -ตามผลการสำรวจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพขององค์การ Fauna & Flora International หรือ FFI  จากการที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่หายากและมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์   ป่ากอนโปลง จังหวัดกอนตุมเป็นหนึ่งในป่าที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูงที่สุดในเวียดนาม

สัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ที่พบในป่ากอนโปลงคือ ค่างสี่สี ชะนีแก้มเหลือง อีเห็นลายเสือโคร่งอินโดจีน เป็นต้น ซึ่งค่างสี่สีและชะนีแก้มเหลือง เป็นสัตว์ 2 ชนิดที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ ส่วนสัตว์บางชนิดถูกระบุในหนังสือปกแดง IUCN.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด