ความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศการประกอบธุรกิจในเวียดนามได้รับการฟื้นฟูต่อไป

(VOVWORLD) - ความเชื่อมั่นต่อบรรยากาศการประกอบธุรกิจในเวียดนามได้รับการฟื้นฟูต่อไป โดยดัชนีบรรยากาศการประกอบธุรกิจของ EuroCham (Business Climate Index - BCI) มีคะแนน 73.9 ในไตรมาสแรกปี 2021 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2019 ก่อนที่โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อระบบการค้าและการลงทุนทั่วโลก 

ผลการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังเกี่ยวกับบรรยากาศการประกอบธุรกิจที่จะได้รับการธำรงต่อไปเพิ่มขึ้น 47 คะแนนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

เวียดนามมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งตั้งแต่ต้นปี 2021 และผลงานนี้ยังได้สะท้อนผ่านความเชื่อมั่นของสถานประกอบการยุโรป โดยผู้ที่เข้าร่วมการสำรวจ เกี่ยวกับศักยภาพของบรรยากาศการประกอบธุรกิจของเวียดนามในไตรมาสหน้า ร้อยละ 67 ต่างคาดการณ์ว่า “ยอดเยี่ยม” หรือ “ดี”  เพิ่มขึ้นร้อยบะ 12 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว

นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมการสำรวจยังแสดงความคาดหวังเกี่ยวกับศักยภาพการประกอบธุรกิจของบริษัทของพวกเขาโดยร้อยละ 68 คาดการณ์ว่า คำสั่งซื้อและรายได้ของพวกเขาจะ "ได้รับการธำรงหรือเพิ่มขึ้น" ในช่วงสามเดือนข้างหน้า โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2020

สมาชิกของ EuroCham ยังรับรู้การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกจากข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป - เวียดนามหรือEVFTA ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมปี 2020 ผู้เข้าร่วมการสำรวจกว่าร้อยละ 60 เผยว่า บริษัทของพวกเขาได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติข้อตกลงดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด