ค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 02 สิงหาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในเดือนกรกฎาคมและในรอบ 7เดือนที่ผ่านมา 
ค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน - ảnh 1ภาพการประชุม (VGP) 

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ในเวียดนามยังคงมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น กระทรวง หน่วยงานและท้อนถิ่นต่างๆต้องค้ำประกันการปฏิบัติเป้าหมายเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยต้องผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะ ส่งเสริมการผลิต การแก้ไขปัญหางานทำ ปฏิบัตินโยบายด้านการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันการดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนและต่างประเทศ ควบคู่กันนั้น ค้ำประกันการควบคุมดัชนีราคาผู้บริโภคหรือซีพีไอให้อยู่ที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 4 ปฏิบัตินโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อค้ำประกันชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชน สำหรับข้อตกลงการค้าเสรีฉบับต่างๆ ต้องผลักดันการส่งออกและขยายตลาด มีมาตรการช่วยเหลือสถานประกอบการลดค่าใช้จ่ายในการส่งออกสินค้าและกระตุ้นการพัฒนาตลาดภายในประเทศ

นายกรัฐมนตรีฯได้กำชับว่า ต้องค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างมีเสถียรภาพ ปกป้องเศรษฐกิจทุกภาคส่วนและไม่ปล่อยให้เกิดปัญหามีผู้ว่างงานจำนวนมาก ดังนั้น กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องวางมาตรการผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเวลาข้างหน้า ประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรการและเป้ามหายต่างๆอย่างเหมาะสม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด