ค้ำประกันการเป็นตัวอย่างของโลกด้านการแก้ปัญหาความยากจน

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 28 มกราคม การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13ได้หารือเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ ซึ่ง 1 ในเนื้อหาที่ได้รับการหยิบยกขึ้นมาหารือคือ การแก้ปัญหาความยากจน การรักษาสวัสดิการสังคมในเวลาที่จะถึง 
ค้ำประกันการเป็นตัวอย่างของโลกด้านการแก้ปัญหาความยากจน  - ảnh 1นาย โดดึ๊กยวี เลขาธิการพรรคสาขาและประธานสภาประชาชนจังหวัดเอียนบ๊าย (Photo: daihoi13.dangcongsan.vn)

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย โดดึ๊กยวี เลขาธิการพรรคสาขาและประธานสภาประชาชนจังหวัดเอียนบ๊ายได้ยืนยันว่า จังหวัดเอียนบ๊ายถืองานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็น 1 ในหน้าที่ทางการเมืองพิเศษ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆในการบริหารและปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม ภายหลัง 5 ปีของการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในช่วงปี 2016 -2020 อัตราครอบครัวที่ยากจนในจังหวัดเอียนบ๊ายได้ลดลงเหลือร้อยละ 7.04 อยู่อันดับที่ 12 ของประเทศ จังหวัดเอียนบ๊ายได้ปฏิบัติมาตรการแก้ปัญหาความยากจนต่างๆอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนแปลงใหม่จิตสำนึกของประชาชนชนกลุ่มน้อยเกี่ยวกับงานด้านการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะส่งเสริมบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมและพยายามพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อปฏิบัติเป้าหมายการแก้ปัญหาความยาจนในช่วงปี 2021 -2025 ตามมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 นาย โด๋ดึ๊กยวี เลขาธิการพรรคสาขาและประธานสภาประชาชนจังหวัดเอียนบ๊ายได้เห็นว่า

“รัฐจะให้ความสนใจต่อการลงทุนให้แก่เขตเขา โดยเฉพาะระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างเขต จังหวัดเขตเขาและอำเภอที่ยากจน ระบบไฟฟ้าแห่งชาติ โครงการเตือนภัย ป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติ การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทำการอพยพประชาชนออกจากเขตที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม”

ค้ำประกันการเป็นตัวอย่างของโลกด้านการแก้ปัญหาความยากจน  - ảnh 2รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุง (Photo:  baochinhphu.vn)
ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่ 27 มกราคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม ด่าวหงอกยุงได้กล่าวถึงเป้าหมายการแก้ปัญหาความยากจน โดยย้ำว่าเพื่อพัฒนาเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและมีรายได้ปานกลางในระดับสูงภายในปี 2030 เวียดนามต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาสังคมตามทัศนะมนุษย์เป็นเป้าหมายและพลังขับเคลื่อนของการพัฒนาและเป็นศูนย์กลางของนโยบายด้านสังคม

“ต้องปฏิบัติมาตรการและนโยบายแก้ปัญหาความยากจนหลายมิติอย่างพร้อมเพรียง ครอบคลุม ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ เพิ่มดัชนีความสุขของประชาชน ผสานการปฏิบัตินโยบายแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างงานทำที่ยั่งยืนให้แก่คนจน ลดช่องว่างเกี่ยวกับรายได้ มาตรฐานการครองชีพของผู้ยากจนเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยของประเทศ เน้นแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในเขตยากจนพิเศษ เขตชนกลุ่มน้อยและเขตเขา”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด