งานนิทรรศการเคลื่อนที่ “หว่างซา เจื่องซาของเวียดนาม หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย”

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 1 กรกฎาคม ณ อำเภอเฮื้องฮว้า จังหวัดกว๋างจิ ได้มีการจัดงานนิทรรศการเคลื่อนที่ภายใต้หัวข้อ “หว่างซา เจื่องซาของเวียดนาม หลักฐานทางประวัติศาสตร์และนิตินัย” 

ในงานนี้ได้มีการจัดแสดงหลักฐานที่เข้มแข็งเกี่ยวกับอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะหว่างซาหรือพาราเซลล์และเจื่องซาหรือสเปรตลีย์ เช่น หนังสือโบราณ พระบรมราชโองการและการลงปรมาภิไธยของกษัตริย์ในสมัยราชวงศ์เหงียน แผนที่เวียดนามที่วาดโดยชาวตะวันตก แผนที่ของจีนที่ไม่มีหว่างซาและเจื่องซาที่วาดโดยจีนและชาวตะวันตก แผนที่ Atlas เกือบ 100 ชุดและภาพถ่ายต่างๆเกี่ยวกับเจื่องซาและหว่างซา

การจัดงานนิทรรศการครั้งนื้ถือเป็นการมีส่วนร่วมยืนยันเกี่ยวกับอธิปไตยของเวียดนามเหนือหมู่เกาะทั้งสองแห่งดังกล่าวมาอย่างยาวนานและสันติตั้งแต่สมัยศักดินาของเวียดนามและรัฐเวียดนามในทุกยุค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด