จังหวัดกว๋างนิงห์ต้องผลักดันการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและการพัฒนานวัตกรรม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 26 กันยายน ณ จังหวัดกว๋างนิงห์ ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่พรรคสาขาจังหวัดกว๋างนิงห์สมัยที่ 15 วาระปี 2020-2025 ภายใต้หัวข้อ “การประชุมใหญ่แห่งความสามัคคี มีประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย เปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนา”
จังหวัดกว๋างนิงห์ต้องผลักดันการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและการพัฒนานวัตกรรม - ảnh 1 ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

ที่ประชุมได้กำหนดวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาจนถึงปี 2030 สร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดกว๋างนิงห์ให้กลายเป็นจังหวัดตัวอย่างแห่งความเจริญรุ่งเรือง มีอารยธรรมและทันสมัย เป็นหนึ่งในศูนย์กลางพัฒนาที่คล่องตัว รอบด้าน เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ศูนย์กลางเศรษฐกิจทางทะเล ประตูของเขตเศรษฐกิจหลักในภาคเหนือและของประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในท้องถิ่น (GRDP) ต่อหัวประชากรสูงกว่า 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เห็นพ้องกับแนวทางและหน้าที่ในสมัยต่อไปของพรรคสาขาจังหวัดกว๋างนิงห์และเสนอว่า “จังหวัดกว๋างนิงห์ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แนวคิดและวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง ผลักดันการวางผังพัฒนา ก้าวกระโดด ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขยายตัว พัฒนาการบริการ หน่วยงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมประกอบที่ใช้แรงงานฝีมือดีจำนวนมาก การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และพัฒนาระบบนิเวศทำธุรกิจสตาร์ทอัพ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ ค้ำประกันความกลมกลืนระหว่างการขยายตัวด้านเศรษฐกิจกับการพัฒนาวัฒนธรรม สังคม การศึกษา ปฏิบัติความก้าวหน้า ความยุติธรรมทางสังคม แก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัดกว๋างนิงห์เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนใหม่ให้แก่การขยายตัว ผลักดันการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ พัฒนานวัตกรรมโดยอาศัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระดมแหล่งพลังต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน.”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด