จังหวัดบิ่งเฟือกใช้โอกาสและส่งเสริมความได้เปรียบเพื่อพัฒนา

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 8 กรกฎาคม ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 12 สภาประชาชนจังหวัดบิ่งเฟือกสมัยที่ 9 
จังหวัดบิ่งเฟือกใช้โอกาสและส่งเสริมความได้เปรียบเพื่อพัฒนา - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน (vietnamplus) 

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ได้กำชับว่า ในการเตรียมบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนปฏิบัติงานเชิงวิชาการ จังหวัดบิ่งเฟือกต้องค้ำประกันความมีประชาธิปไตย ความเปิดเผย เลือกผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน

นาง เหงียนถิกิมเงิน ได้ชื่นชมจังหวัดบิ่งเฟือกที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคและความท้าทายต่างๆในสภาวการณ์ที่โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและเสนอว่า “จังหวัดบิ่งเฟือกต้องเน้นใช้โอกาส ส่งเสริมความได้เปรียบของท้องถิ่นที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจหลักในทิศตะวันออกภาคใต้ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน การประกอบธุรกิจอย่างเข้มแข็ง สะดวก โปร่งใสและเสมอภาค ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงินลงทุนสาธารณะเป็นอย่างดี รวมทั้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งเป็นวิธีการเพื่อกระตุ้นการบริโภคและไม่ต้องรอโครงการใหม่ ดิฉันขอเสนอให้คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่งเฟือกปฏิบัติหน้าที่นี้อย่างมีประสิทธิภาพ และสภาประชาชนตรวจสอบเพื่อผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐโดยเร็ว เสนอมาตรการช่วยเหลือการพัฒนารูปแบบสถานประกอบการที่มีความสามารถขยายตัวอย่างรวดเร็วในท้องถิ่น สถานประกอบการที่ได้ลงทุน กำลังลงทุนและขยายการลงทุนเพื่อต้อนรับกระแสการลงทุนเข้าจังหวัด”

นอกจากนั้น ทางการจังหวัดต้องผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ สร้างสรรค์ทางการอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงระเบียบราชการให้กระทัดรัด ประหยัดค่าใช้จ่าย ต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย รักษาเสถียรภาพในเขตชายแดน ค้ำประกันกลาโหม ความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคม เป็นฝ่ายรุก ผสมผสานเข้ากับกระแสโลกอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน

หลังจากเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมครั้งที่ 12 สภาประชาชนจังหวัดบิ่งเฟือกสมัยที่ 12 เช้าวันเดียวกัน  ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดบิ่งเฟือก โดยเสนอให้จังหวัดบิ่งเฟือกปฏิบัติกลไก นโยบาย และสวัสดิการสังคมอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน สถานประกอบการและแรงงาน โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมฟันฝ่าความยากลำบากจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดยเร็ว

จังหวัดบิ่งเฟือกต้องผลักดันการปฏิรูปกระเบียบราชการ ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุน ประกอบธุรกิจ อำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน สถานประกอบการ ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขระเบียบราชการอย่างโปร่งใส ผลักดันการเชื่อมโยงเขตเพื่อร่วมมือกับจังหวัดต่างๆสังกัดเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งส่งเสริมความได้เปรียบเกี่ยวกับจุดผ่านแดนที่ติดกับกัมพูชา การเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเขตเตยเงวียนกับเขตตะวันออกภาคใต้เพื่อพัฒนาการค้า การบริการและโลจิตติกส์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด