จังหวัดยาลายเตรียมพร้อมให้แก่วันเลือกตั้ง

(VOVWORLD) - จนถึงขณะนี้ จังหวัดยาลายได้จัดตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 รวม 3 คณะ คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสภาประชาชนจังหวัดสมัยที่ 12 รวม 21 คณะ คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสภาประชาชนระดับอำเภอ 176 คณะและคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสภาประชาชนระดับตำบล 1,367  คณะ
จังหวัดยาลายเตรียมพร้อมให้แก่วันเลือกตั้ง - ảnh 1 นาย เหงวียนวันโน รองหัวหน้าคณะกรรมการด้านศาสนาจังหวัดยาลายให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน 

จังหวัดยาลายมีชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆอาศัยเป็นจำนวนมาก และมีประชาชนที่นับถือศาสนาต่างๆ อาทิศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนากาวด่ายและศาสนา Bahai เป็นต้น โดยมีผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์มากที่สุด ซึ่งคณะกรรมการด้านศาสนาจังหวัดให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง นาย เหงวียนวันโน รองหัวหน้าคณะกรรมการด้านศาสนาจังหวัดยาลายได้เผยว่า“พวกเราได้ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ให้แก่ผู้ที่มีสมณศักดิ์เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อผู้นับถือศาสนาต่างๆในท้องถิ่นเพื่อให้ทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 23 พฤษภาคม”

จังหวัดยาลายมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 4 นายที่คณะกรรมการกลางพรรคเสนอชื่อและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอีก 10นายซึ่งที่ประชุมเจรจาทางการเมืองจังหวัดเสนอชื่อ โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในท้องถิ่นจะออกไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกผู้แทนสภาแห่งชาติ 8 นายและเลือกผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับ 71 นายจากผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง 119นาย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด