จังหวัดเซินลามีแผนส่งออกแก้วมังกรเนื้อแดงไปยังญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - จากการสานต่อการส่งออกมะม่วงไปยังสหรัฐ ประชาชนอำเภอมายเซิน จังหวัดเซินลากำลังเตรียมให้แก่การส่งออกแก้วมังกรเนื้อแดง 20 ตันไปยังญี่ปุ่นในวันที่ 10 กรกฎาคม

ทางการอำเภอมายเซินได้แนะนำให้ชาวบ้านทำการปลูกแก้วมังกรเนื้อแดงในรูปแบบเกษตรอินทรีย์เนื่องจากมีมูลค่าเศรษฐกิจสูง นาย เกิ่มวันทั้ง หัวหน้าแผนกการเกษตรและพัฒนาชนบทอำเภอมายเซิน จังหวัดเซินลาได้เผยว่าอำเภอมายเซินมีพื้นที่ปลูกแก้วมังกรเนื้อแดงกว่า 80 เฮกตาร์ในตำบลเจี่ยงซุง หน่าบ๋อ ก่อหน่อย ฮาตลอดและเจี่ยงมุง โดยทางการอำเภอได้ชี้นำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับสหกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติโครงการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด