จัดตั้งสภาตรวจสอบโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้มีมติจัดตั้งสภาตรวจสอบโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อยระยะปี 2021-2030 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเป็นประธาน

สภาตรวจสอบโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตเขาและเขตชนกลุ่มน้อยระยะปี 2021-2030 มีหน้าที่ตรวจสอบและประเมินรายงานเกี่ยวกับโครงการฯเพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอนุมัติ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรเอกสารและข้อมูลเพื่อทำการตรวจสอบและประเมิน รวมทั้งทำการปรับปรุงและแก้ไขเอกสารถ้าจำเป็น ตลอดจนพิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบและปัญหาอื่นๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด