จัดทำกลไกปกป้องเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

(VOVWORLD) - ในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 วันที่ 27 พฤษภาคม ได้มีการหารือเกี่ยวกับรายงานสรุปผลการตรวจสอบของสภาแห่งชาติเรื่อง “การปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก” ในระหว่างวันที่ 1 มกราคมปี 2015- 30 มิถุนายนปี 2019
จัดทำกลไกปกป้องเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ - ảnh 1 นาย เหงียนวันเหียน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่ง (Photo quochoi.vn)

ในการนี้ ผู้แทนสภาแห่งชาติได้สรุปว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว มีเอกสารทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องถึงปัญหานี้รวม 83 ฉบับได้รับการประกาศ แต่ในระดับประเทศ ยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนและสมบูรณ์เกี่ยวกับหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติ นาย เหงียนวันเหียน ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดเลิมด่งแสดงความคิดเห็นว่า            “ผมคิดว่า กระทรวงแรงงานและทหารทุพพลภาพต้องประสานงานกับสำนักงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดในเวลาที่ผ่านมา นี่คือฐานข้อมูลที่สำคัญเพื่อพยากรณ์สถานการณ์การล่วงละเมิดเด็กและสนับสนุนการจัดทำนโยบาย ส่วนในข้อเสนอของร่างมติฯ ควรระบุเกี่ยวกับเป้าหมายที่ชัดเจนในการลดจำนวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดในช่วง 5-10 ปีข้างหน้า รวมทั้งมาตรการแก้ไข ขั้นตอนและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนให้แก่สำนักงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง”

ผู้แทนสภาแห่งชาติหลายคนยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และศึกษาด้านกฎหมายเพื่อปกป้อง ดูแลเอาใจใส่ ให้การศึกษาในด้านนี้ต่อเด็กเพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนทุกระดับ เกี่ยวกับเรื่องนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด