จัดพิมพ์หนังสือปกขาวการค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020

(VOVWORLD) - เพื่อประเมินกิจกรรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนาม โดยเฉพาะในช่วงปี 2016-2019 และจัดสรรข้อมูลในด้านนี้ กรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลสังกัดกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมได้ตีพิมพ์หนังสือปกขาวการค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020 

นาย ดั่งหว่างหาย อธิบดีกรมการค้าอิเล็กทรอนิกส์และเศรษฐกิจดิจิทัลได้เผยว่า ปี2019เป็นปีที่การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามได้พัฒนามากขึ้นในการปฏิบัติแผนการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระยะปี 2016 - 2020 ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศ

จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 7.02 การค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้มีส่วนร่วมไม่น้อยต่อการกระตุ้นการแลกเปลี่ยนการค้า การบริการ การสนับสนุนสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการแสวงหาโอกาสการผลิตและประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในการผสมผสามเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกและการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0

หนังสือปกขาวการค้าอิเล็กทรอนิกส์ปี 2020 ยังระบุถึงการประยุกต์ใช้การค้าอิเล็กทรอนิกส์ของประชาชนและสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานประกอบการส่งออกและนำเข้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด