จะลงโทษคดีคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัดด้วยจิตใจแห่งการไม่มีขอบเขตห้ามลงโทษ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 24 มิถุนายน ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครเกิ่นเทอ 
จะลงโทษคดีคอรัปชั่นอย่างเคร่งครัดด้วยจิตใจแห่งการไม่มีขอบเขตห้ามลงโทษ - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครเกิ่นเทอ (vietnamplus)

ในการนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงความสนใจถึงปัญหานโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง การป้องกันและปราบปรามการทุตริจคอรัปชั่น นโยบายพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

สำหรับงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุตริจคอรัปชั่น ประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิมเงิน ได้ยืนยันว่า สำหรับคดีที่ได้รับการสืบสวนอย่างชัดเจน โดยจะลงโทษอย่างเด็ดขาด

สำหรับข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับการต้องให้ความสนใจมากขึ้นต่อการพัฒนาของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง รวมทั้งนครเกิ่นเทอ ประธานสภาแห่งชาติ ย้ำว่า ส่วนกลางให้ความสนใจถึงการพัฒนาของเขตนี้อยู่เสมอด้วยมติฉบับต่างๆของกรมการเมืองเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพัฒนานครเกิ่นเทอ มติของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สภาแห่งชาติและรัฐบาลจะประสานงานในการผลักดันกระบวนการ แก้ไขข้อสงสัยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมในเขตนี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด