ชนชั้นกรรมกรเป็นกองกำลังที่เดินหน้าในการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย

(VOVWORLD) -ปี 2021 เป็นปีที่ 10 ที่สหพันธ์แรงงานเวียดนามเปิดการรณรงค์เดือนกรรมกรและเป็นปีที่ 2 ที่คณะกรรมการชี้นำเดือนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่แรงงานและสหพันธ์แรงงานเวียดนามเปิดการรณรงค์ “ เดือนกรรมกร – เดือนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้แก่แรงงาน"  

นาย เหงาะยวีเหียว รองประธานสหพันธ์แรงงานเวียดนามได้ย้ำว่า ในเดือนกรรมกรภายใต้หัวข้อ “ ความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ การฟันฝ่าอุปสรรคและการพัฒนา”นี้ จะเน้นปฏิบัติโครงการ “ 7 หมื่น 5 พันความคิดริเริ่ม”  และกิจกรรมต่างๆเพื่อแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นรูปธรรมในชีวิตและค้ำประกันสิทธิและผลประโยชน์ของกรรมกรและแรงงาน

“พวกเราเน้นประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกของแรงงานเกี่ยวกับเกียรติประวัติของชนชั้นกรรมกร องค์กรสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะเนื้อหาของมติการประชุมสัมมชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ที่เกี่ยวข้องถึงองค์กรสหภาพแรงงานและขบวนการกรรมกร พวกเราปฏิบัติโครงการ “7 หมื่น 5 พันความคิดริเริ่ม”บนเจตนารมณ์แห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกระบุในหัวข้อของเดือนกรรมกร ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและเป็นความคิดริเริ่มเพื่อแปรมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13ให้เข้าสู่ชีวิต พวกเรายังจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อช่วยให้แรงงานและนายจ้าง มีความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่เต็มไปด้วยอุปสรรคนี้เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้ายคือสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใช้แรงงานกับนายจ้างในสถานประกอบการต่างๆ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด