ต้องค้ำประกันทุกเงื่อนไขเพื่อเอื้อ ให้เศรษฐกิจอพัฒนาย่างมีเสถียรภาพ

(VOVWORLD) -วันที่2ธันวาคม ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนของรัฐบาล หนึ่งในประเด็นที่สื่อให้ความสนใจที่สุดคือการพยุงราคาสินค้าช่วงปลายปี การเตรียมแหล่งเนื้อสุกรและอาหารที่จำเป็นอย่างสมบูรณ์เพื่อตอบสนองความต้อการของผู้บริโภค 

สำหรับประเด็นนี้ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทฝุ่งดึ๊กเตี๊ยนเผยว่า ท้องถิ่นต่างๆได้เน้นความสนใจป้องกันโรคให้แก่สุกรและฟื้นฟูฝูงสุกรใหญ่ตามฟาร์มเลี้ยงต่างๆหลังเกิดปัญหาโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพื่อค้ำประกันความปลอดภัยทางชีวภาพด้านปศุสัตว์ 

เกี่ยวกับปัญหาการผลิตรถยนต์ในประเทศที่มีผลต่อเศรษฐกิจเวียดนามโดยเฉพาะหน่วยงานอุตสาหกรรม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์โด๋ทั้งหายเผยว่า เพื่อธำรงการพัฒนาหน่วยงานการผลิตและประกอบรถยนต์ในประเทศ สร้างตลาดให้หน่วยงานอุตสาหกรรมรถยนต์พัฒนาเวียดนามจะเน้นปฏิบัติคำมั่นทางเทคนิกที่สอดคล้องกับคำมั่นระหว่างประเทศ มีนโยบายกระตุ้นอุปสงค์ผ่านการวางแผนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อสำหรับการซื้อและใช้รถยนต์ แก้ไขข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านภาษีศุลกากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดช่องว่างต้นทุนด้านการผลิตระหว่างรถยนต์ที่ผลิตในประเทศและรถยนต์ที่นำเข้าในภูมิภาค เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด