ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการจัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศ

(VOVWORLD) - ในสภาวการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในหลายประเทศ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่า ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเทศกาลตรุษเต๊ตตามประเพณี การจัดเที่ยวบินพาพลเมืองเวียดนามกลับประเทศต้องมีการประสานงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปและกระทรวงคมนาคมและขนส่งและต้องรายงานให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

ส่วนคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครต่างๆต้องขยายการตรวจสอบงานด้านการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดในเขตแยกตัว ส่วนกระทรวงกลาโหมและกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปต้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองและการดูแลเขตชายแดนทั้งทางบก และทางน้ำ อีกทั้งต้องประสานงานกับทางการท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย หลังเทศกาลตรุษเต๊ต กระทรวงคมนาคมและขนส่งต้องศึกษาเรื่องการฟื้นฟูเที่ยวบินพาณิชย์กับประเทศต่างๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ 2 เป้าหมายพร้อมกันและตอบสนองความต้องการเดินทางของประชาชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด