ทุกกิจกรรมการช่วยเหลือเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนในการฟันฝ่าความยากลำบาก

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 1 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เข้าร่วมรายการ “ทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน”
ทุกกิจกรรมการช่วยเหลือเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่มีฐานะยากจนในการฟันฝ่าความยากลำบาก - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง กล่าวปราศรัยในรายการ

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคี การช่วยเหลือจุนเจือกัน รวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจนฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อหลุดพ้นจากความยากจนอย่างยั่งยืน ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้ย้ำว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ที่เร่งด่วนและสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของภารกิจการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

“พวกเราควรเข้าใจและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีฐานะยากจนอย่างจริงใจ  การแก้ปัญหาความยากจนเป็นภารกิจที่สำคัญและต้องมีวิธีการเข้าถึงอย่างกว้างขวางในระดับประเทศ การเข้าร่วมของเขตชุมชน การประสานงานระหว่างหน่วยงานทุกระดับและหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ผมกำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นปฏิบัติแนวทางและนโยบายในด้านนี้ โดยเฉพาะ 3 โครงการเป้าหมายแห่งชาติอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ยกระดับความรู้ ความสามารถในการผลิต สร้างงานทำให้แก่ผู้ที่มีฐานะยากจน ส่วนองค์การ บุคคล สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมและมีกิจกรรมต่างๆเพื่อมีส่วนร่วมแก้ปัญหาความยากจนและค้ำประกันสวัสดิการสังคม”

โอกาสนี้ ได้มีองค์การ หน่วยงาน สถานประกอบการและบุคคล 167คนสนับสนุนเงินกว่า 1.1 ล้านล้านด่งเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีฐานะยากจน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด