ที่ประชุมสภาแห่งชาติอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(VOVWORLD) - ในการประชุมครั้งที่ 11 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14  ประธานประเทศ เหงวียนฟู้จ่องได้รายงานต่อสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการอภิปรายและการรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
ที่ประชุมสภาแห่งชาติอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระ - ảnh 1การลงคะแนนอนุมัติให้นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกพ้นจากตำแหน่งตามวาระ(VGP)

หลังจากนั้น บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้หารือและลงคะแนนลับเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว

สภาแห่งชาติได้ผ่านความเห็นชอบร่างมติเกี่ยวกับการให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามวาระต่อนาย เหงวียนซวนฟุกด้วยเสียงสนับสนุน 446 เสียงจากจำนวนทั้งหมด 452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.92 มตินี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันที่ 5 เมษายน

ในเช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้หารือการอนุมัติให้ประธานประเทศพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมาธิการสามัญได้ยื่นเสนอให้สภาแห่งชาติอนุมัติให้ประธานประเทศเหงวียนฟู้จ่องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ส่วนในช่วงบ่าย บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้หารือและลงคะแนนลับผ่านความเห็นชอบมติเกี่ยวกับการให้ท่าน เหงวียนฟู้จ่อง พ้นจากตำแหน่งประธานประเทศตามวาระ ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติได้ย้ำว่า“ในรอบ 2ปีที่ผ่านมา เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่หนักหน่วงและต้องมีความรับผิดชอบสูงต่อพรรคและประชาชน ท่านเหงวียนฟู้จ่องได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้แก่การทำงานเพื่อภารกิจการพัฒนาประเทศ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างลุล่วงไปด้วยดี ในนามสภาแห่งชาติ ขอขอบคุณและขออวยพรให้ท่านเหงวียนฟู้จ่องมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อร่วมกับกรมการเมืองพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรค คณะกรรมการกลางพรรค ผู้นำพรรคและประชาชนในการนำประเทศพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน”

ท่านเหงวียนฟู้จ่องได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศในการประชุมครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมปี 2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด