ท้องถิ่นต่างๆจัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในโอกาสต้อนรับวสันต์ฤดูปี 2020

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 20 มกราคม จังหวัดจ่าวิงได้จัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐ ฝรั่งเศส เยอรมนี แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี กว่า 100 คนในโอกาสต้อนรับวสันต์ฤดูปี 2020 
ท้องถิ่นต่างๆจัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในโอกาสต้อนรับวสันต์ฤดูปี 2020 - ảnh 1ภาพการพบปะ (VNA) 

ในการนี้ นาย เลหว่างถวน จากประเทศสหรัฐได้ยืนยันว่า ชมรมชาวเวียดนามในต่างประเทศจะส่งเสริมเกียรติประวัติแห่งความสามัคคี พร้อมร่วมกับผู้นำพรรคและทางการจังหวัดฯในการสร้างสรรค์และพัฒนาจังหวัดจ่าวิงให้นับวันเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

ส่วนในการพบปะกับชาวเวียดนามโพ้นทะเลในจังหวัดซอกจังในวันเดียวกัน นาย โงหุ่ง รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดซอกจังได้แสดงความประสงค์ว่า ในเวลาข้างหน้า ชาวเวียดนามในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อภารกิจการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ กิจกรรมสวัสดิการสังคม ส่งเสริมจิตใจแห่งความรักชาติและมุ่งใจสู่ปิตุภูมิ

ในบ่ายวันเดียวกัน ที่ เมืองฟานราง ท้าบจ่าม จังหวัดนิงถวน ได้มีการจัดการพบปะสังสรรค์กับชาวเวียดนามที่อาศัยใน 36 ประเทศและดินแดนในโอกาสกลับมาต้อนรับตรุษเต๊ต นาย ฟานฮึวดึ๊ก ประธานแนวร่วมปิตุภูมิจังหวัดนิงถวนได้ยืนยันว่า ทางการจังหวัดอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์นโยบายด้านการลงทุนให้แก่ชาวเวียดนามโพ้นทะเล พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ชาวเวียดนามโพ้นทะเลจะช่วยเชื่อมโยงสถานประกอบการต่างประเทศกับจังหวัดนิงถวน ใช้โอกาสและศักยภาพของจังหวัดฯเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด