ธนาคารโลกมอบเงินช่วยเหลือในรูปให้เปล่า 7 แสน 4 หมื่นดอลลาร์ออสเตรเลีย

(VOVWORLD) - ธนาคารโลกสาขาเวียดนามได้ลงนามข้อตกลงช่วยเหลือในรูปให้เปล่า มูลค่า 7 แสน 4 หมื่นดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่ธนาคารชาติเวียดนามในกรอบโครงการความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างออสเตรเลียและธนาคารโลกสาขาเวียดนามระยะที่2

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมคือเพื่อสนับสนุนการสำรวจการใช้เวลาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการวางนโยบายเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ ซึ่งกิจกรรมนี้อยู่ในกรอบโครงการยกระดับทักษะด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีเวียดนามผ่านการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวอย่างสมบูรณ์ โดยอ้างอิงตามข้อมูลเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆในประเด็นความเสมอภาคทางเพศและสนับสนุนการจัดทำนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด