นักเรียนเวียดนามอยู่อันดับหนึ่งในหลายดัชนีระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(VOVWORLD) -นักเรียนประถมศึกษาเวียดนามมีทักษะความสามารถด้านการอ่าน คณิตศาสตร์และการเขียนระดับแถวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


นี่คือข้อมูลในการประชุมออนไลน์ประกาศผลโครงการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาชั้นประถมของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่จัดขึ้นวันที่1 ธันวาคม ตามผลการประเมินความสามารถของนักเรียนป.5ซึ่งได้รับการสอนและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันในสามด้านคือ คณิตศาสตร์ อ่านและเขียน  โดยตามผลการสำรวจจากโรงเรียน 150 แห่ง กลุ่มครูอาจารย์  832 คน นักเรียนเกือบ5พันคน และผู้ปกครองกว่า 4 พันคน เมื่อปี2019 ปรากฎว่าความสามารถในการเข้าใจและใช้ภาษาแม่อย่างคล่องเเคล่ว ด้านคณิตศาสตร์และทักษะการเขียนก็อยู่ในรัดับที่ดี รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาและฝึกอบรม เหงวียนวันฟุกได้ยืนยันว่า ผลการประเมินดังกล่าวถือเป็นโอกาสให้เวียดนามผสมผสานเข้ากับโรงเรียนต่างๆในภูมิภาค เป็นการประเมินอย่างมีภาวะวิสัยเกี่ยวกับผลการศึกษาของเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด