นครโฮจิมินห์เปิดโครงการ “นครแห่งความรัก-เชื่อมโยงความรักใคร่“

(VOVWORLD) -  เมื่อเช้าวันที่ 9 ตุลาคม แนว่ร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์และศูนย์สวัสดิการสังคมนครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีเปิดการรณงค์เดือน "เพื่อคนจน" ปี 2021 และเปิดตัวโครงการ "นครแห่งความรัก-เชื่อมโยงความรักใคร่" ผ่านแอปพลิเคชันของศูนย์สวัสดิการสังคมนครโฮจิมินห์

นครโฮจิมินห์เปิดโครงการ “นครแห่งความรัก-เชื่อมโยงความรักใคร่“ - ảnh 1นครโฮจิมินห์เปิดโครงการ "นครแห่งความรัก-เชื่อมโยงความรักใคร่" (vietnamplus)

ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดงาน นาง โตถิบิ๊กโจว์ ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐกำหนดว่า การแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนเป็นนโยบายสำคัญที่เสมอต้นเสมอปลายในกระบวนการปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงใหม่ สร้างสรรค์และพัฒนาประเทศ ในเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมการช่วยเหลือคนจนในนครโฮจิมินห์ได้รับความสนใจและการสนับสนุนจากสังคม องค์กร สถานประกอบการและบุคลากรซึ่งช่วยผลักดันกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ร่วมกันดูแลและยกระดับชีวิตทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่ประชาชนในนครฯ มีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน นาง โตถิบิ๊กโจว์ได้เรียกร้องให้ผู้ที่มีใจกุศล ประชาชนทุกชั้นชน สถานประกอบการ สำนักงาน หน่วยงาน ชาวเวียดนามโพ้นทะเลและองค์กรระหว่างประเทศ องค์การด้านเศรษฐกิจสนับสนุนและช่วยเหลือคนจน เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาสเพื่อมีชีวิตที่มั่นคง ฟันฝ่าความยากลำบากและก้าวรุดหน้าต่อไป

นอกจากนั้น ในพิธีดังกล่าว แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้เปิดตัวโครงการ "นครแห่งความรัก – เชื่อมโยงความรักใคร่" ภายใต้หัวข้อ "ผู้ที่มีความสามารถนับล้านคนช่วยเหลือผู้ที่ประสบความยากลำบาก” ผ่านแอปพลิเคชันของศูนย์สวัสดิการสังคมนครโฮจิมินห์เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีใจกุศลและผู้ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือสามารถติดต่อกันในกระบวนการมอบและรับสิ่งของช่วยเหลือภายใต้การตรวจสอบและการประสานงานของศูนย์สวัสดิการสังคมนครโฮจิมินห์

ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันและส่งคำร้องขอการช่วยเหลือด้วยเงินช่วยเหลือที่แตกต่างกัน มูลค่า 300,000 ด่ง 400,000 ด่งหรือ 700,000 ด่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด