นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้งเข้าร่วมการสนทนากับสตรีเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนา

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 15 ตุลาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้เป็นประธานการประชุมสนทนากับสตรีในหัวข้อ “ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม” ซึ่งจัดขึ้นผ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์
นายกรัฐมนตรีฝ่ามมิงชิ้งเข้าร่วมการสนทนากับสตรีเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศกับการพัฒนา - ảnh 1นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งกับผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (VGP)

มีผู้แทนกว่า 5 พันคนเข้าร่วม ในการนี้ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งได้ย้ำว่า สตรีเวียดนามมีบทบาทพิเศษและมีส่วนร่วมที่สำคัญในภารกิจการสร้างสรรค์ พิทักษ์รักษาและพัฒนาประเทศ พรรคและรัฐให้ความสนใจต่อการปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศเพื่อความก้าวหน้าของสตรี โดยมีแนวทางและนโยบายเกี่ยวกับการอบรมเจ้าหน้าที่หญิง การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือสตรีผ่านการสร้างงานทำและธุรกิจสตาร์ทอัพ ซึ่งช่วยให้สตรีสามารถยืนยันถึงสถานะ บทบาทและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ครอบครัว ชุมชนและสังคม

“การสนทนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆในการปฏิบัติความเสมอภาคทางเพศเพื่อความก้าวหน้าของสตรี ซึ่งมี 3 หัวข้อหลักคือ “สตรีกับการพัฒนาเศรษฐกิจ” “สตรีกับปัญหาสวัสดิการสังคมและความเสมอภาคทางเพศ”และ “สตรีและคนรุ่นใหม่” โดยต้องวิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อมีมาตรการแก้ไขและสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่สตรีในการมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด