นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 20สิงหาคม ณ จังหวัดบิ่งดิ่ง นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง โดยมีผู้บริหารกระทรวง หน่วยงาน ท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศกว่า 1พันคนเข้าร่วม 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลาง - ảnh 1 ภาพการประชุม (nld.com.vn)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้บรรดาผู้แทนกล่าวถึงอุปสรรคและเสนอมาตรการที่สนับสนุนการพัฒนา การจัดทำนโยบายเพื่อกระตุ้นการพัฒนาในภูมิภาคและหวังว่า ที่ประชุมจะเสนอมาตรการต่างๆที่นำไปสู่การจัดทำมติของนายกรัฐมนตรี แผนปฏิบัติงานในปี 2020และแผนการปฏิบัติระยะ 5ปีของจังหวัดต่างๆในภาคกลางนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกกล่าวชี้ชัดว่า 

“เขตภาคกลางมีสถานะที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ กลาโหมและความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น จึงต้องหารือเกี่ยวกับการพัฒนาภาคกลาง ซึ่งการเข้าร่วมของผู้บริหารของ 14 จังหวัดภาคกลาง ผู้บริหารสภาแห่งชาติและรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจและความสำคัญของการพัฒนาภาคกลางต่อประเทศเวียดนาม”

เขตภาคกลางตอนบนและเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางคือภูมิภาคยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ การเมือง กลาโหมและความมั่นคง มี 14 จังหวัดโดยเริ่มจากจังหวัดแทงฮว้าถึงจังหวัดบิ่งถ่วน มีประชากร 20ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 21ของประชากรทั่วประเทศ มีพื้นที่ทางธรรมชาติคิดเป็นเกือบร้อยละ 29ของประเทศ แขตเศรษฐกิจหลักภาคกลางมี 5จังหวัดและนคร รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของภูมิภาคนี้อยู่ที่ 2,100 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรของประเทศที่ 2,600ดอลลาร์สหรัฐ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด