นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 3 มีนาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อประเมินงานด้านการรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก (VGP)

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า เวียดนามได้ฟื้นฟูการออกวีซ่าและพิจารณาเรื่องนี้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศต่างๆที่เวียดนามงดออกวีซ่า จากมาตรการที่เข้มงวดต่างๆ รวมถึงการระงับเที่ยวบินและเส้นทางบินระหว่างเวียดนามกับประเทศที่เกิดการแพร่ระบาด ในช่วง 18 วันที่ผ่านมา เวียดนามไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่งต้องปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างเข้มแข็งต่อไปเพื่อรับมือการแพร่ระบาด และเผยว่า รัฐบาลยอมสูญเสียผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

แม้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความเสียหายต่อหน่วยงานการบิน การท่องเที่ยว การบริการ โดยเฉพาะระบบห่วงโซ่คุณค่าและการจัดสรรวัตถุดิบให้แก่การผลิต ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจ แต่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเดือนกุมภาพันธ์ยังคงมีเสถียรภาพ ดัชนี CPI ลดลง การจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้น การพัฒนาการเกษตรมีเสถียรภาพและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับการควบคุม นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สมาชิกรัฐบาลหารือถึงมาตรการด้านการเงินและธนาคารเพื่อแก้ไขอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้แก่การผลิต การประกอบธุรกิจและพยายามปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่ได้วางไว้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเวียดนามที่ทำงานในต่างประเทศฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายที่ดิน เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด