นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนักข่าวที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าวสื่อสารเอเชีย

(VOVworld) –  ท่านเหวียนเติ๊นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนักข่าวที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าวสื่อสารเอเชีย
นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนักข่าวที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าวสื่อสารเอเชีย - ảnh 1
ท่านเหวียนเติ๊นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับนักข่าวที่
เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าวสื่อสารเอเชีย(Photo:tintuc )

(VOVworld) –  เมื่อบ่ายวันที่๑๘เดือนนี้ ที่สำนักนายกรัฐมนตรี ท่านเหวียนเติ๊นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ให้การต้อนรับนักข่าวที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีเครือข่าวสื่อสารเอเชียโดยแสดงความประสงค์ว่า บรรดาสมาชิกเครือข่าวสื่อสารเอเชียจะร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์อยู่เสมอเพื่อให้นักข่าวแต่ละคนปฏิบัติหน้าที่อันสูงส่งของตนให้ดีขึ้นนั่นคือ รายงานข่าวอย่างทันการณ์ ภาวะวิสัยและถูกต้องเพื่อเป้าหมายร่วมคือความร่วมมือ สันติภาพ มิตรภาพและการพัฒนาและเผยว่า เวียดนามกำลังร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนและแสดงความเชื่อมั่นว่า จากความพยายามร่วมกัน การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนจะแล้วเสร็จในปลายปี๒๐๑๕ การสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนจะอำนวยความสะกวดแต่ก็สร้างอุปสรรคและความท้าทายไม่น้อยให้แก่เวียดนาม โดยเฉพาะ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น เวียดนามกำลังดำเนินมาตรการต่างๆแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน รวมทั้งการปรับปรุงองค์การ ระดมแหล่งลงทุนพัฒนา และยกระดับคุณภาพของแหล่งบุคลากร

            สำหรับทัศนะของเวียดนามในปัญหาทะเลตะวันออก ท่านเหวียนเติ๊นหยุงกล่าวว่า สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง การเดินเรือและการเดินอากาศอย่างเสรีและปลอดภัยในทะเลตะวันออกเป็นความสนใจของอาเซียน ภูมิภาคและโลก อาเซียนมีจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับทะเลตะวันออกที่ระบุในแถลงการณ์๖ข้อเกี่ยวกับทะเลตะวันออกโดยเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆปฏิบัติตามกฎหมายสากล อนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี๑๙๘๒ ปฏิบัติแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างเคร่งครัดและเจรจาเกี่ยวกับร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีอย่างจริงจัง

            เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพด้านหนังสือพิมพ์ ท่านเหวียนเติ๊นหยุงกล่าวว่า ประชาคมโลกชื่นชมการปฏิบัติสิทธิ์ของมนุษย์และสิทธิ์พลเมืองของเวียดนาม  สิทธิเสรีภาพด้านหนังสือพิมพ์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองและเป็นแนวโน้มของโลกแต่เสรีภาพด้านหนังสือพิมพ์ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมายเพื่อค้ำประกันว่า เสรีภาพของคนนี้ องค์กรนี้ไม่ละเมิดเสรีภาพและผลประโยชน์ขององค์กรและบุคคลอื่น รัฐธรรมนูญเวียดนามที่รัฐสภาเพิ่งอนุมัติก็ค้ำประกันเสรีภาพบนเจตนารมณ์นี้./.


คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด