นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเป็นประธานการประชุมสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินแห่งชาติ

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ได้แสดงความประสงค์ว่า จะได้รับความคิดเห็นจากสมาชิกของสภาฯ เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV 2 
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเป็นประธานการประชุมสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินแห่งชาติ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กเป็นประธานการประชุมสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินแห่งชาติ

เช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ สำนักรัฐบาล ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมกับสภาที่ปรึกษานโยบายการเงินแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก ในฐานะประธานสภาฯ ได้แสดงความประสงค์ว่า จะได้รับความคิดเห็นจากสมาชิกของสภาฯ เกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV 2 ที่ทำให้องค์กรการเงินต่างๆของโลก เช่น ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศออกมาประเมินว่า เศรษฐกิจของหลายประเทศจะชะลอตัว รวมถึงประเทศที่มีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการค้าที่ใกล้ชิดกับเวียดนาม ซึ่งทำลายห่วงโซ่การผลิตและการค้า ดังนั้น ควบคู่กับการแก้ปัญหาการชะลอตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม จำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส SARS-CoV 2 เพื่อปกป้องประชาชน พร้อมทั้งรักษาอัตราการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายจากกรมการเมืองพรรค เลขาธิการใหญ่พรรคและสภาแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีแสดงความประสงค์ว่า สมาชิกสภาฯ ทุกคนจะวิเคราะห์ผลกระทบต่อการปฏิบัติเป้าหมายของประเทศในปีนี้ โดยเฉพาะในขณะที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบและส่งผลเสียต่อเวียดนามในสภาวการณ์ที่เวียดนามกำลังผสมผสานเข้ากับกระแสเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างลึก “เวียดนามเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ การผลิตและประกอบธุรกิจพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งออกมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและภาวะเงินเฟ้อได้รับการควบคุม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น รัฐบาลกำลังปฏิบัติเป้าหมายควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนควบคู่กับการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่สภาแห่งชาติได้วางไว้ ซึ่งต้องทำการปฏิรูปในด้านต่างๆอย่างพร้อมเพรียงและเคร่งครัด สร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์เพื่อสร้างพลับขับเคลื่อนให้แก่การฟันฝ่าอุปสรรค์และนำประเทศพัฒนาก้าวรุดหน้าต่อไป”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด