นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนสายกามโหล – ลาเซินในโครงข่ายทางด่วนเหนือจรดใต้

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 16 กันยายน ณ ตำบลกามเฮี้ยว อำเภอกามโหล จังหวัดกว๋างตริ ได้มีการจัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนสายกามโหล – ลาเซินช่วงผ่านจังหวัดกว๋างตริและจังหวัดเถื่อเทียนเว้ระยะปี 2017-2020 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงข่ายทางด่วนเหนือจรดใต้ 
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างทางด่วนสายกามโหล – ลาเซินในโครงข่ายทางด่วนเหนือจรดใต้  - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีกล่าวปราศรัยในพิธี (vietnamnet)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำถึงความหมายทางยุทธศาสตร์ของโครงข่ายทางด่วนเหนือจรดใต้ ที่พรรคและรัฐให้ความสนใจลงทุนปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด นครและเขตเศรษฐกิจหลักเพื่อมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งต่อการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น พร้อมทั้งชื่นชมกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เตรียมพร้อมให้แก่พิธีวางศิลาฤกษ์โครงการดังกล่าว โดยเฉพาะการเวนคืนที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและกำชับให้ทางการท้องถิ่นอำนวยความสะดวกด้านที่อยู่อาศัยและที่ดินเพื่อทำการผลิตและประกอบธุรกิจให้แก่ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินและกำชับว่า“ต้องค้ำประกันการปฏิบัติโครงการนี้และโครงการต่างๆในโครงข่ายทางด่วนเหนือจรดใต้ที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็วในเวลาข้างหน้าให้ตรงตามกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ”

ก่อนหน้านั้น นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกและคณะปฏิบัติงานของรัฐบาลได้ไปจุดธูปเพื่อรำลึกถึงวีรชนทหารพลีชีพเพื่อชาติ ที่ สุสานทหารพลีชีพเพื่อชาติเจื่องเซินและสุสานทหารพลีชีพแห่งชาติทางหลวงหมายเลข9 จังหวัดกว๋างตริ.            

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด