นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดวิหารบูชาทหารพลีชีพเพื่อชาติภูเขาเกอเว้-แองลิงด่าย

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 7 มกราคม ณ ตำบลเกอเว้ฟู้ อำเภอเกอเว้เซิน จังหวัดกว๋างนาม ได้มีการจัดพิธีเปิดวิหารบูชาทหารพลีชีพเพื่อชาติภูเขาเกอเว้-แองลิงด่าย 
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดวิหารบูชาทหารพลีชีพเพื่อชาติภูเขาเกอเว้-แองลิงด่าย - ảnh 1 ภาพพิธี

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้กล่าวถึงการสู้รบอย่างดุเดือดที่ภูเกอเว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี 1965 ซึ่งการเปิดวิหารบูชาทหารพลีชีพเพื่อชาติภูเขาเกอเว้-แองลิงด่ายไม่เพียงแต่เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อทหารพลีชีพเพื่อชาติเท่านั้น หากยังเป็นการให้การศึกษาเกียรติประวัติแห่งความรักชาติแก่เยาวชน มีส่วนร่วมเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติตามเจตนารมณ์ “ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งเดียว” นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเผยว่า “ควรมีกิจกรรมการให้การศึกษาเกียรติประวัติแก่เยาวชนผ่านการเล่าเรื่องราวในเขตโบราณสถานต่างๆ เช่น เขตโบราณสถานภูเกอเว้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของประชาชาติเวียดนาม ผมหวังว่า ทางการและประชาชนในท้องถิ่นจะสานต่อเกีรยติประวัติแห่งการปฏิวัติที่กล้าหาญเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สมกับการเสียสละเลือดเนื้อของทหารพลีชีพเพื่อปกป้องเอกราชและเสรีภาพของปิตุภูมิ”

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้มอบของขวัญ 40 ชุดให้แก่สมาชิกครอบครัวทหารพลีชีพเพื่อชาติ ทหารทุพพลภาพและคุณแม่วีรชนเวียดนามในตำบลเกอเว้ฟู้ อำเภอเกอเว้เซิน จังหวัดกว๋างนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด