นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกให้การต้อนรับประธานรัฐสภากัมพูชา

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่29 พฤษภาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ให้การต้อนรับสมเด็จเฮ็งสัมริน ประธานรัฐสภากัมพูชา
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกให้การต้อนรับประธานรัฐสภากัมพูชา - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกให้การต้อนรับประธานรัฐสภากัมพูชา (VNA) 

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า เวียดนามให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพและความร่วมมือในทุกด้านกับกัมพูชา สนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศกัมพูชา พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า ทั้งสองฝ่ายจะขยายความร่วมมือ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อธำรงบรรยากาศความมั่นคงและเสถียรภาพ ยืนหยัดหลักการที่ไม่อนุญาตให้ฝ่ายใดใช้ดินแดนของประเทศตนเพื่อต่อต้านอีกฝ่ายและเสนอให้รัฐสภากัมพูชาสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การบิน การเกษตร การค้าชายแดน ส่งเสริมให้มูลค่าการค้าต่างตอบแทนบรรลุ 5พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2020ตามความตกลงระหว่างสองประเทศ เสนอให้รัฐสภากัมภูชามีข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการเวียดนามในการลงทุนและประกอบธุรกิจในประเทศกัมภูชา ปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของสถานประกอบการเวียดนามที่สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายและธรรมเนียมการปฏิบัติสากล

สำหรับปัญหาชาวเวียดนามที่กำลังอาศัยในประเทศกัมพูชา นายกรัฐมนตรีได้เสนอให้กัมพูชาอำนวยความสะดวกในการทำระเบียบการต่างๆและการอพยพประชาชนเวียดนามออกจากโตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมร สำหรับความร่วมมือในภูมิภาคและโลก นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชี้ชัดว่า ในปี 2020เวียดนามจะปฏิบัติหน้าที่ประธานหมุนเวียนอาเซียนและกำลังสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระปี 2020-2021 ส่วนในปี 2020 กัมพูชาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงฟอรั่มความร่วมมือเอเชีย ยุโรปหรือ ASEM ครั้งที่ 13 ซึ่งเวียดนามพร้อมสนับสนุนและประสานงานกับกัมพูชาในการธำรง เสริมสร้างความสามัคคีและประสานจุดยืนร่วมของอาเซียนเพื่อมีส่วนร่วมรักษาสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ในบ่ายวันเดียวกัน นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ให้การต้อนรับสมเด็จเฮ็งสัมรินและคณะฯ ในการนี้ นาย เจิ่นแทงเหมินได้เสนอให้รัฐสภาและสภาแห่งชาติแนวร่วมสามัคคีพัฒนาปิตุภูมิของกัมพูชาสนับสนุนการปักปันปักหลักพรมแดนของรัฐบาลทั้งสองประเทศและสนับสนุนแรวร่วมปิตุภูมิเวียดนามจัดการประชุมเกี่ยวกับการสร้างแนวชายแดนเวียดนาม- กัมพูชาที่สันติภาพ มิตรภาพ ร่วมมือเพื่อพัฒนาในปี 2020 ณ ประเทศเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด