นายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนข้อราชการกับผู้บริหารจังหวัดเบ๊นแจ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่9กรกฎาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้หารือกับผู้บริหารจังหวัดเบ๊นแจโดยสรุปว่า เบ๊นแจเป็นท้องถิ่นที่มีเกียรติประวัติการปฏิวัติ มีจุดแข็งในการพัฒนารวมทั้งการพัฒนาการผลิตเกษตร โดยเฉพาะมะพร้าวและผลไม้
เกี่ยวกับการพัฒนาของจังหวัดในช่วงปี2016-2020 นายกรัฐมนตรีได้ประเมินว่า เศรษฐกิจพัฒนาในระดับค่อนข้างสูง รายรับงบประมานมีการขยายตัวสองเท่าเมื่อเทียบกับช่วงต้นวาระ การดึงดูดการลงทุนมีประสิทธิผล การวางผังตัวเมืองได้รับการผลักดัน การเกษตรพัฒนารอบด้าน วัฒนธรรมและสวัสดิการสังคมได้รับการค้ำประกัน อัตราครอบครัวยากจนลดลงเหลือเกือบร้อยละ5 นายกรัฐมนตรีกำชับว่าควบคู่กับการระดมแหล่งพลังต่างๆ ทางจังหวัดต้องปรับปรุงแผนการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์เพื่อเป็นพื้นฐานให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและรับใช้ประชาชน สถานประกอบการมากขึ้น.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด