นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานกลุ่มบริษัท Jardines Matheson และประธานกลุ่มบริษัท Unilever

(VOVworld) – รัฐบาลเวียดนามกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจที่สะดวก มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและคำมั่นการค้าเสรีที่เวียดนามเข้าร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการต่างประเทศลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม 

นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานกลุ่มบริษัท Jardines Matheson และประธานกลุ่มบริษัท Unilever - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานกลุ่มบริษัท Unilever (Vietnamplus)

(VOVworld) – วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ในการกล่าวปราศรัยในการให้การต้อนรับนาย Henry Keswick ประธานกลุ่มบริษัท Jardines Matheson ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุก ได้แสดงความประสงค์ว่า กลุ่มบริษัท Jardines Matheson จะขยายการผลิตและประกอบธุรกิจในเวียดนามต่อไปและมีส่วนร่วมต่อการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ พร้อมทั้งย้ำว่า รัฐบาลเวียดนามกำลังปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อสร้างบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจที่สะดวก มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและคำมั่นการค้าเสรีที่เวียดนามเข้าร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการต่างประเทศลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม ท่าน เหงียนซวนฟุก ได้ชื่นชมกลุ่มบริษัท Jardines Matheson ที่มีกิจกรรมการลงทุนและประกอบธุรกิจที่หลากหลายในโลก และเผยว่า รัฐบาลและสำนักงานต่างๆของเวียดนามจะอำนวยความสะดวกเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯขยายกิจกรรมการผลิต ประกอบธุรกิจและลงทุนในเวียดนาม
ส่วนนาย Henry Keswick ได้เผยว่า กลุ่มบริษัท Jardines Matheson มีแนวทางลงทุนและประกอบธุรกิจที่ยาวนานในเวียดนาม และมีความประสงค์ว่า จะได้รับการอำนวยความสะดวกของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลและสำนักงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามต่อไป
บ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้ให้การต้อนรับนาย Paul Polman ประธานกลุ่มบริษัท Unilever โดยให้ความสำคัญต่อโครงการลงทุนร่วมมือในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและการเกษตรของทางกลุ่มบริษัทฯกับสถานประกอบการเวียดนามควบคู่กับการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ปรับปรุงโฉมหน้าของชนบทเวียดนาม และมีความประสงค์ว่า ทางกลุ่มบริษัทฯจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด