นายกรัฐมนตรี เหงียนซวฟุก เป็นประธานการประชุมทั่วประเทศสรุป 15 ปีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมู่คณะ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 14 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์สรุป 15 ปีการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และยกระดับประสิทธิภาพของเศรษฐกิจแบบหมู่คณะ
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวฟุก เป็นประธานการประชุมทั่วประเทศสรุป 15 ปีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมู่คณะ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวฟุก เป็นประธานการประชุมทั่วประเทศสรุป 15 ปีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมู่คณะ (vietnamplus) 

สำหรับหน้าที่ในเวลาที่จะถึง นายกรัฐมนตรีเสนอให้ปรับปรุงระเบียบการพัฒนาสหกรณ์ทุกระดับให้มีความสมบูรณ์ แก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายสหกรณ์ปี ๒๐๑๒ ตามแนวทางกำหนดพื้นฐานทางนิตินัยที่มั่นคงและชัดเจนมากขึ้นเพื่อค้ำประกันผลประโยชน์ของสมาชิกและผลประโยชน์ร่วมของสหกรณ์ ให้การช่วยเหลือสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งย้ำถึงบทบาทของสหภาพสหกรณ์เวียดนามและกำชับให้เสริมสร้างสหภาพฯด้วยวิสัยทัศน์เป็นสหภาพขององค์กรซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์ ๓๐ ล้านคน “ต้องใช้ความได้เปรียบและศักยภาพของรูปแบบสหกรณ์ นั่นคือความได้เปรียบเกี่ยวกับสังคมและการมีสมาชิกเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการผลิตการเกษตรและชีวิตชนบท นำขบวนการสหกรณ์ผ่านการส่งเสริม ให้การช่วยเหลือ เรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ซึ่งหมายความว่า สร้างบรรยากาศที่สะดวก แก้ไขอุปสรรคให้แก่สหกรณ์ดำเนินงาน ส่งเสริมจิตใจแห่งการพึ่งพาตนเอง จิตใจแห่งการทำธุรกิจสตาร์ทอัพและมีความคิดสร้างสรรค์ของสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ ขยายผลรูปแบบสหกรณ์ที่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของสหภาพสหกรณ์เวียดนามในบทบาทเป็นตัวแทน ฝึกอบรม ให้การช่วยเหลือการผลิตและประกอบธุรกิจของสหกรณ์”

ตามรายงานของคณะกรรมการชี้นำเปลี่ยนแปลงใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจแบบหมู่คณะและสหกรณ์ ภายหลัง 15 ปีของการปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 และ 7 ปีการบังคับใช้กฎหมายสหกรณ์ปี 2012 เศรษฐกิจแบบหมู่คณะที่มีสหกรณ์เป็นแกนหลักได้มีก้าวพัฒนาที่เข้มแข็ง โดยจำนวนสหกรณ์ที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 20 ในปี 2012 เป็นร้อยละ 50 ในปี 2018 และในบางด้าน สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 80

ภายหลัง 15 ปี ทั่วประเทศมีสหกรณ์เกือบ 2 หมื่น 4 พันแห่ง รวมสมาชิกเกือบ 6 ล้านคน รายได้เฉลี่ยของแรงงานบรรลุเกือบ 37 ล้านด่งต่อปีและสร้างงานทำกว่า 1.3 ล้านตำแหน่ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด