นายกฯเหงวียนซวนฟุกตอบกระทู้ถามต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่18พฤศจิกายน นายกฯเหงวียนซวนฟุกได้มีการชี้แจงและตอบกระทู้ถามต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่อยู่ในกรอบความรับผิดชอบของรัฐบาล
นายกฯเหงวียนซวนฟุกตอบกระทู้ถามต่อที่ประชุมสภาแห่งชาติ - ảnh 1

เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม นายกฯได้กล่าวว่า รัฐบาลชี้นำให้กระทรวงหน่วยงานทุกระดับต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อค้ำประกันเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค แก้ไขอุปสรรคและผลักดันการพัมนาการผลิต ส่งเสริมการปฏิบัตินโยบายการเงินอย่างคล่องตัวเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเงินทุนของเศรษฐกิจภาคต่างๆ

เกี่ยวกับการปฏิรูประเบียบราชการและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทางรัฐบาลได้ชี้นำอย่างเคร่งครัดเรื่องนี้เพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจ ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน แก้ไขอุปสรรคของผู้ประกอบการอย่างทันท่วงที  รัฐบาลได้เน้นผลักดันการตรวจสอบคุณภาพงานด้านบุคลากร โดยเฉพาะการรับบรรจุตำแหน่งงานใหม่และการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร แก้ไขและลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเข้มงวด เร่งรัดการปฏิบัติมติของส่วนกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงองค์กรพรรค ปรับปรุงโครงสร้างระบบการเมืองอย่างเข้มแข็ง

ในงานด้านการแก้ปัญหาความยากจนในเขตชนกลุ่มน้อย รัฐบาลจะตรวจสอบและปรับปรุงระบบกลไกนโยบายให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

เกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศและผสมผสาน นายกฯย้ำว่า เวียดนามนับวันผสมผสานอย่างกว้างลึกในเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ขยายและเพิ่มความลึกซึ้งด้านความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ ยืนหยัดภารกิจปกป้องอธิปไตยทางทะเลและผลประโยชน์แห่งชาติ ปฏิบัติกระบวนการผสมผสานทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการชี้แจงเพื่อเพิ่มความกระจ่างแจ้งปัญหาต่างๆที่ผู้แทนสภาให้ความสนใจ นายกฯได้ย้ำว่า การสร้างรัฐบาลเพื่อการพัฒนาในเชิงสร้างสรรค์นั้นก่อนอื่นคือต้องเป็นฝ่ายรุกในการวางแนวทางนโยบายและกฎหมายเพื่อการพัฒนาของประเทศ ซึ่งนี่เป็นปีแรงที่รัฐบาลได้บริหารชี้นำเพื่อเสร็จสิ้น13เป้าหมายทางเศรษฐกิจสังคมและกลาโหม อันเป็นเรื่องที่น่ายินดี เศษรฐกิจเวียดนามยังพัฒนาแบบขนาดเล็ก ต้องรับมือปัญหาภัยพายุบ่อยครั้ง การพัฒนาในบางด้านยังล้าหลัง แหล่งบุคลากรยังไม่ตอบสนองความต้องการ ดังนั้นทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคแต่ละคนต้องพยายามมากขึ้นและมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติทุกเป้าหมาย ผลที่ออกมาก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด