นาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางให้การต้อนรับผู้อำนวยการองค์การการเงินระหว่างประเทศและรองประธานกลุ่มธนาคารโลก

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 15สิงหาคม ณ กรุงฮานอย นาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางได้ให้การต้อนรับนาย Philippe Le Houérou ผู้อำนวยการองค์การการเงินระหว่างประเทศ หรือ IFC และรองประธานกลุ่มธนาคารโลก หรือ WB 
นาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางให้การต้อนรับผู้อำนวยการองค์การการเงินระหว่างประเทศและรองประธานกลุ่มธนาคารโลก - ảnh 1นาย เหงวียนวันบิ่ง หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางให้การต้อนรับผู้อำนวยการองค์การการเงินระหว่างประเทศและรองประธานกลุ่มธนาคารโลก (VNA) 

ในการนี้ นาย เหงวียนวันบิ่งได้ชื่นชม IFC ที่มีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจสิงคมของเวียดนามผ่านการสนับสนุนภาคเอกชนในด้านโครงวร้างพื้นฐาน การเงิน ธนาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงเงินทุน การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนนาย Philippe Le Houérou ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท IFC ได้ชื่นชมนโยบายต่างๆของเวียดนามในการปรับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ควบคุมภาวะเงินเฟ้อ กระตุ้นการขยายตัว พร้อมทั้งยืนยันว่า IFC จะสนับสนุนเวียดนามในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงิน พัฒนาตลาดการเงินและพลังงานทางเลือก

ในบ่ายวันเดียวกัน นาย เหงวียนวันบิ่งได้ให้การต้อนรับนาย Scott Beaumont ประธานบริษัท Google ย่านเอเชียแปซิฟิกและนาย Ted Osius อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเวียดนามและรองประธานดูแลนโยบายสาธารณะและความสัมพันธ์กับรัฐบาลของบริษัทGoogle ในการนี้ นาย เหงวียนวันบิ่งได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐเวียดนามอำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้แก่การประกอบธุรกิจให้แก่สถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัท Google พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า บริษัท Google จะปฏิบัติตามกฎหมายของเวียดนาม ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมขององค์การและบุคคลที่ใช้บริการ ส่วนนาย Scott Beaumont ได้ย้ำถึงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล ซึ่งเป็นแนวโน้มที่สำคัญของโลก พร้อมทั้งเผยว่า จากพื้นฐานการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่และแนวทางการพัฒนาในอนาคต เวียดนามจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิตอลและ Google พร้อมสนับสนุนเวียดนามในการปฏิบัติกระบวนการดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด