นำสินค้าเกษตรเวียดนามเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลก

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 8 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่ม “สถานประกอบการเวียดนาม – เชื่องโยงเพื่อเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรโลก” 
นำสินค้าเกษตรเวียดนามเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลก - ảnh 1 ภาพฟอรั่ม (baoquocte)

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เผยว่า สถานประกอบการควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่เวียดนามได้ลงนาม เปลี่ยนแปลงแนวความคิด แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับหุ้นส่วนต่างๆและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ  นาย ห่ากงต๊วน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้เผยว่า“สามารถยืนยันได้ว่า ในเศรษฐกิจเชิงตลาด การเชื่อมโยงระหว่างสถานประกอบการ สหกรณ์ การเกษตรและนักวิทยาศาสตร์คือแนวโน้มที่สำคัญและเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาการเกษตรที่เปิดกว้าง รัฐมีความตั้งใจสร้างกลไกผลักดันห่วงโซ่คุณค่าเพื่อพัฒนาเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตร ค้ำประกันการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการและประเทศเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด