บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองและพำนักในประเทศ

(VOVWORLD) -  กฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับพลเมืองเวียดนามและกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองและพำนักในประเทศสำหรับคนต่างชาติจะมีผลบังคับใช้ในปี 2020 และปีต่อๆไป 

 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ลงนามมติเกี่ยวกับการประกาศแผนบังคับใช้กฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับพลเมืองเวียดนามและกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการตรวจคนเข้าเมืองและพำนักในประเทศสำหรับคนต่างชาติในปี 2020 และปีต่อๆไป โดยระบุถึงข้อปฏิบัติ กรอบเวลา การจัดทำเอกสารแนะนำ การกำหนดความรับผิดชอบและกลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์การต่างๆระดับส่วนกลางกับท้องถิ่น การปลูกฝังจิตสำนึกและเพิ่มความรับผิดชอบขององค์การและบุคคลในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด