บรรดาผู้เชี่ยวชาญชื่นชมเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีที่ระบุในเอกสารของการปช.สมัชชาใหญ่พรรค

(VOVworld) - บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะต่อไปต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเข้ม แข็งและเร่งด่วนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการผสมผสานเข้ากับ กระแสโลก

บรรดาผู้เชี่ยวชาญชื่นชมเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะ 5 ปีที่ระบุในเอกสารของการปช.สมัชชาใหญ่พรรค - ảnh 1
ภาพการประชุมสมัชชาพรรคสมัยที่ 12 (Photo: tienphong.com.vn)

(VOVworld) - รายงานประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2011-2015 และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2016 – 2020 ของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ได้รับความสนใจจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ โดยบรรดาผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะต่อไปต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งและเร่งด่วนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  นางฝ่ามจีลานผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า“รายงานของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคได้ระบุถึงความปรารถนาอันแรงกล้าในการพัฒนาของเวียดนามในเวลาข้างหน้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ หลังการประชุมต้องปฏิบัติแนวทางต่างๆที่ได้วางไว้ให้ลุล่วงไปด้วยดีและกำหนดความรับผิดชอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก แรงกดดันต่อเวียดนามมีสูงมาก  แต่เราไม่ควรพลาดโอกาสนี้ ดังนั้น ต้องปฏิบัติแนวทางต่างๆที่ได้วางไว้ในการประชุมครั้งนี้”
สำหรับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในอีก 5 ปีข้างหน้า นาย เหงวียนมิงฟอง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจได้เผยว่า เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน  ส่วนการกำหนดอัตราการขยายตัวจีดีพีนั้นมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้น หรือ ลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด