บรรดาผู้แทนชื่นชมการประชุมพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้แก่สตรีในยุคดิจิทัล”

(VOVWORLD) - นอกรอบการประชุมพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้แก่สตรีในยุคดิจิทัล” ผู้แทนหลายคนได้ชื่นชมความคิดริเริ่มของเวียดนามในการจัดการประชุมดังกล่าว ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งแรกเกี่ยวกับปัญหาความเสมอภาคทางเพศในตลอดกว่า 50ปีที่ผ่านมา
บรรดาผู้แทนชื่นชมการประชุมพิเศษของอาเซียนเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจให้แก่สตรีในยุคดิจิทัล” - ảnh 1 ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินและนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุม

นาง เหงวียนเหวียดงา เอกอัครราชทูตและที่ปรึกษาระดับสูงของคณะเลขาธิการอาเซียนได้เผยว่า การประชุมนี้มีขึ้นประจวบกับโอกาสที่โลกจะประเมินผลการปฏิบัติคำมั่นต่างๆ รวมทั้งความเสมอภาคทางเพศในตลอด 20ปีที่ผ่านมาในปี 2020 รำลึกครบรอบ 25ปีการปฏิบัติแนวทางและแผนการปฏิบัติปักกิ่ง ครบรอบ5ปีการปฏิบัติระเบียบวาระการประชุมปี 2030 ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงความเสมอภาคทางเพศและการมอบอำนาจให้แก่สตรี สำหรับอาเซียน ถึงเวลาแล้วที่ต้องหารือเกี่ยวกับมาตรการปฏิบัติวิสัยทัศน์อาเซียน 2025“ความคิดริเริ่มของเวียดนามเกี่ยวกับการจัดการประชุมพิเศษนี้คือการส่งสาส์นอย่างชัดเจนเกี่ยวกับคำมั่นและการสนับสนุนของอาเซียนในปัญหานี้ รวมทั้งผลักดันความร่วมมือพหุภาคีและลัทธิพหุภาคี ซึ่งเป็นนิมิตหมายของอาเซียนและเป็นการยืนยันถึงบทบาทการเป็นประเทศแนะแนวและริเริ่มของเวียดนาม”

ส่วนนาง Anna Mawe เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำเวียดนามได้ชื่นชมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน 2020 ที่จัดการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยเฉพาะการประชุมพิเศษนี้ในสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในทั่วโลก “ดิฉันขอชื่นชมความคิดริเริ่มและบทบาทของเวียดนามในการผลักดันและจัดการประชุมพิเศษที่มีความหมายสำคัญนี้ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 36 โดยมีผู้นำที่เป็นสตรีและบรรดาแขกรับเชิญพิเศษเข้าร่วม ความคิดริเริ่มนี่จะได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างขวางมากขึ้นในขณะที่เวียดนามยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด