บรรดาศิลปินละครเวทีต้องเป็นสะพานเชื่อมแห่งมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

(VOVWorld)-บ่ายวันที่๑๖ธันวาคม ณ ทำเนียบประธาน  ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้มีการพบปะกับคณะผู้แทนศิลปินละครเวทีเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมศิลปินละครเวทีสมัยที่๘วาระงปี๒๐๑๔-๒๐๑๙ ณ กรุงฮานอย
บรรดาศิลปินละครเวทีต้องเป็นสะพานเชื่อมแห่งมิตรภาพระหว่างเวียดนามกับเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ - ảnh 1
ประธานประเทศเวียดนามและคณะผู้แทนศิลปินละครเวทีเวียดนาม
(VOVWorld)-บ่ายวันที่๑๖ธันวาคม ณ ทำเนียบประธาน  ท่าน เจืองเติ๊นซาง ประธานประเทศเวียดนามได้มีการพบปะกับคณะผู้แทนศิลปินละครเวทีเวียดนามในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่สมาคมศิลปินละครเวทีสมัยที่๘วาระงปี๒๐๑๔-๒๐๑๙ ณ กรุงฮานอย  ในการนี้  ท่าน เจืองเติ๊นซางได้ชื่นชมผลงานที่สร้างสรรค์ของบรรดาศิลปิน  พร้อมทั้ง ยืนยันว่า พรรค รัฐและประชาชนเชิดชูสดุดีการมีส่วนร่วมของบรรดาศิลปิน โดยเฉพาะ ศิลปินในช่วงสงคราม
ท่านเจืองเติ๊นซางได้ย้ำว่า ในสภาวการณ์แห่งการผสมผสานเข้ากับโลก  ต้องเน้นถึงการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมพื้นเมืองของเวียดนามต่อสายตาของเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ  ผ่านการแสดงบทละครต่างๆ บรรดาศิลปินจะเป็นสะพานเชื่อมแห่งมิตรภาพเพื่อแนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาวเวียดนามต่อเพื่อนมิตรชาวต่างชาติ  จากบทบาทของละครเวทีที่นับวันยิ่งสำคัญมากขึ้น  โดยไม่เพียงแต่ยกระดับชีวิตทางจิตใจและวัฒนธรรมของประชาชนเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ประเทศอีกด้วย ท่านประธานประเทศได้แสดงความเชื่อมั่นว่า บรรดาศิลปินละครเวทีจะประสบความสำเร็จใหม่เพื่อมีส่วนร่วมต่อภารกิจการสร้างสรรค์ พัฒนาและการผสมผสานของประเทศ./.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด