ปัญญาชนรุ่นใหม่เสนอความคิดริเริ่มเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - ในกรอบฟอรั่มปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามทั่วโลกครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน บรรดาผู้แทนได้หารือและเสนอมาตรการพัฒนาแหล่งบุคลากร การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นประเด็นที่ร้อนระอุในสภาวการณ์ที่เวียดนามต้องพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ปัญญาชนรุ่นใหม่เสนอความคิดริเริ่มเพื่อปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน - ảnh 1บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมฟอรั่ม 

สำหรับการพัฒนาแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูง บรรดาผู้แทนได้หารือถึงโครงการเครือข่ายนักวิชาการเวียดนามในทั่วโลกเพื่อเชื่อมโยงกับนักวิชาการเวียดนามในประเทศสหรัฐ เสนอให้สร้างสรรค์และผลักดันกลไกเกี่ยวกับเงื่อนไขการทำงานอย่างคล่องตัวผ่านกฎหมายแรงงานเวียดนาม นาย เหงวียนยวีเติม นักศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Nanyang ประเทศสิงคโปร์ได้เสนอว่า“รัฐบาลควรให้ความสนใจถึงการวิจัยและการอบรมแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะวิศวกรที่มีความสามารถเพื่อทำงานในโรงงานพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ซึ่งการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนต้องมีการวางนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีและระดมแหล่งพลังต่างๆในสังคมเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่”

ในเช้าวันเดียวกัน ได้มีการปิดฟอรั่มปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามทั่วโลกครั้งที่ 2 ในการนี้ นาย เลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่หนึ่งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์และหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้เผยว่า ได้รับข้อเสนอ 79 ข้อจากบรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมฟอรั่มฯและจะยื่นเสนอให้สำนักงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้งเผยว่า ฟอรั่มปัญญาชนรุ่นใหม่เวียดนามทั่วโลกครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในปี 2020 ในหัวข้อ”เวียดนามปี 2045”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด