ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ- สังคม

(VOVWORLD) - ในโลกและเวียดนาม ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ถือเป็นเทคโนโลยีหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น วันงานแห่งปัญญาประดิษฐ์เวียดนามปี 2019 ภายใต้หัวข้อ “ผลักดันกระบวนการปัญญาประดิษฐ์” ที่ได้จัดขึ้น ณ กรุงฮานอยในวันที่ 16 สิงหาคมถือเป็นโอกาสเพื่อขยายผลและพัฒนาเทคโนโลยี AI ให้แก่เวียดนามผ่านการเชื่อมโยงกับสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย สถานประกอบการ เครือบริษัทเทคโนโลยีและผู้ทำธุรกิจ start-up และชมรม AI
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจ- สังคม - ảnh 1รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดาม กล่าวปราศรัยในงาน (Photo Vnplus)

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี หวูดึ๊กดามได้ย้ำว่า ปัญญาประดิษฐ์ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องการพัฒนาวิทยาศาสตร์เท่านั้น หากยังเป็นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ – สังคมเพื่อพัฒนาประเทศ ด้วยเป้าหมายหลักของ AI คือพัฒนาสังคมที่ปลอดภัย อารยธรรม ผ่านโครงการตัวเมืองอัฉริยะ การควบคุมด้านความมั่นคงและความปลอดภัยด้านข้อมูล เป็นต้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างข้ามขั้น โลกได้เปลี่ยนแปลง โปร่งใสและเชื่อมโยงมากขึ้นผ่านแหล่งข้อมูลที่มหศาลเพื่อผลักดันการพัฒนาของ AI รองนายกรัฐมนตรีหวูดึ๊กดามได้เรียกร้องให้คนรุ่นใหม่และสถานประกอบการร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ เพราะว่า วิทยาศาตร์ของเวียดนามมีจุดเริ่มต้นในระดับต่ำ ดังนั้น AI คือโอกาสที่ยิ่งใหญ่สำหรับเวียดนาม

วันงานแห่งปัญญาประดิษฐ์เวียดนามมีความหมายสำคัญและจำเป็นเพื่อให้เวียดนามพัฒนาชุมชนผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างกระบวนการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในทุกด้านในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด