ปัญหาน้ำทะเลซึมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีแนวโน้มลดลง

(VOVWORLD) - ศูนย์อุตุนุยมอุทกศาสตร์แห่งชาติได้เผยว่า ในระหว่างวันที่ 22 -26 มีนาคม ปัญหาน้ำทะเลซึมในเขตที่ ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แล้วจะลดลงในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเมษายน 
ปัญหาน้ำทะเลซึมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีแนวโน้มลดลง - ảnh 1 โครงการควบคุมแหล่งน้ำและรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในจังหวัดหวิงลอง (VNA)

ความเค็มสูงสุดในช่วงดังกล่าวจะต่ำกว่าในช่วงระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม ส่วนในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดลองอานและก่าเมา ความเค็มก็อยู่ในระดับสูง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนพฤษภาคม น้ำจากแม่น้ำโขงตอนบนจะไหลลงสู่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงในระดับที่ต่ำกว่าระดับเฉลี่ยร้อยละ5-20 ปัญหาน้ำทะเลซึมในปากแม่น้ำจะมีแนวโน้มลดลง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงไปจนถึงปลายเดือนมีนาคม ส่วนที่แม่น้ำหว่ามก๋อในจังหวัดลองอาน แม่น้ำก๋ายเลิน จังหวัดเกียนยางและแหลมก่าเมาจะยังคงอยู่ในระดับสูงจนถึงช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด