ปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งที่3สมัยที่12

(VOVworld)-บ่ายวันที่7กรกฎาคม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่3สมัยที่12ได้เสร็จสิ้นลง ท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้อ่านบทปราศรัยปิดประชุมโดยยืนยันว่าบรรดาผู้แทนได้ร่วมหารืออย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความคิดเห็นที่สำคัญต่อร่างเอกสารต่างๆและได้อนุมัติมติการประชุม

ปิดการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคฯครั้งที่3สมัยที่12 - ảnh 1
(VOVworld)-บ่ายวันที่7กรกฎาคม การประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งที่3สมัยที่12ได้เสร็จสิ้นลง ท่านเหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯได้อ่านบทปราศรัยปิดประชุมโดยยืนยันว่าบรรดาผู้แทนได้ร่วมหารืออย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาเพื่อแสดงความคิดเห็นที่สำคัญต่อร่างเอกสารต่างๆและได้อนุมัติมติการประชุม ตลอดจนได้มีความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ต่อการเสนอรายชื่อผู้บริหารสำนักงานต่างๆของรัฐวาระ2016-2021เพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมครั้งที่1รัฐสภาสมัยที่14เลือกและอนุมัติ เลขาธิการใหญ่เหงวียนฟู้จ๋องได้กล่าวว่า“เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายต่างๆพร้อมทั้งหน้าที่ใน6เดือนปลายปีและของทั้งปี2016ตามที่ระบุในมติของคณะกรรมการกลางพรรคและมติของรัฐสภา ทั้งองค์กรพรรค ประชาชนและทั้งกองทัพต้องพยายามอย่างเต็มที่ แสวงหามาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่เร่งด่วน เน้นพลังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ปฏิบัติ3ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ ปฏิบัติแผนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและงบประมาณอย่างดี แก้ไขปัญหาหนี้เสียให้มีประสิทธิภาพ ค้ำประกันความปลอดภัยของหนี้สาธารณะ กระชับงานด้านการสร้างสรรค์พรรค ต่อต้านการคอรัปชั่นความฟุ่มเฟือย ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศ ธำรงบรรยากาศแห่งสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อการพัฒนาและผสมผสานเข้ากับโลกอย่างเข้มแข็ง” ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคฯได้กำชับให้สมาชิกคณะกรรมการกลางพรรคต้องส่งเสริมบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกับสำนักงานทุกระดับชี้นำการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้วางไว้ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด