ปิดฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรก

(VOVWORLD) -ฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรกปี2018 ได้ปิดประชุมเมื่อเช้าวันที่29พฤศจิกายนภายหลังดำเนินการประชุมเป็นเวลา2วัน
ปิดฟอรั่มปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ทั่วโลกครั้งแรก - ảnh 1

หัวหน้ากลุ่มต่างๆได้รายงานผลการหารือและข้อเสนอแนะของปัญญาชนรุ่นใหม่ผ่าน3หัวข้อหลักคือ การผลักดันการพัฒนาระบบสะเต็มเพื่อสร้างแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม4.0 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี4.0ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างสร้างสรรค์ในการผลิตประกอบธุรกิจ นายเจิ่นหงอกเซิน ที่กำลังศึกษาในประเทศเบลเยียมแสดงความเห็นว่า  รัฐบาลควรกำหนดมาตรฐานการอบรมตามหลักสูตรสะเต็มศึกษา –STEMตั้งแต่ระดับประถมถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จคือทุกคนต้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบสะเต็มในยุคแห่งเทคโนโลยีใหม่ เมื่อเข้าใจแล้วถึงจะลงทุนพัฒนาได้อย่างถูกต้อง ต้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาของชาติให้ทันสมัยต่อไป”

ในการกล่าวปิดฟอรั่ม นาย เลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่หนึ่งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์เผยว่า ฟอรั่มได้สร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่เชื่อมโยงและประสานความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งเปิดเครือข่ายฟอรั่มเชื่อมโยงปัญญาชนเวียดนามรุ่นใหม่ในทั่วโลก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด