ปรับปรุงกรอบทางนิตินัยเกี่ยวกับการชดเชยของรัฐ

(VOVworld) - การแก้ไขการชดเชยต้องค้ำประกันการให้ความเคารพความเห็นพ้องของทุกฝ่าย ไม่ควรระบุการชดเชยความเสียหายในระเบียบราชการ

ปรับปรุงกรอบทางนิตินัยเกี่ยวกับการชดเชยของรัฐ - ảnh 1
บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม

(VOVworld) - ในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายความรับผิดชอบชดเชยของรัฐฉบับแก้ไขในการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเมื่อเช้าวันที่ 20 กันยายน บรรดาผู้แทนได้เสนอว่า การแก้ไขการชดเชยต้องค้ำประกันการให้ความเคารพความเห็นพ้องของทุกฝ่าย ไม่ควรระบุการชดเชยความเสียหายในระเบียบราชการ ดังนั้น นอกจากกระบวนการแก้ไขการเรียกร้องการชดเชยตามข้อกำหนดของกฎหมายฉบับนี้แล้ว สิทธิการเรียกร้องการชดเชยสามารถได้รับการปฏิบัติในกระบวนการแก้ไขการร้องเรียนหรือในกระบวนการดำเนินคดี  และสิ่งที่สำคัญคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมีความเห็นพ้องเกี่ยวกับความเสียหายที่จะได้รับการชดเชยและระดับการชดเชย
ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายการช่วยเหลือด้านนิตินัยฉบับแก้ไข
โดยบรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องถึงความจำเป็นที่ต้องประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อสร้างกรอบทางนิตินัยให้แก่งานด้านการช่วยเหลือด้านนิตินัยตามแนวทางแบบมืออาชีพ ผลักดันการเข้าร่วมของสังคม ใช้แหล่งพลังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการทางนิตินัยแก่ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือด้านกฎหมายอย่างทันการณ์ รัฐบาลต้องชี้แจงทุกเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านนิตินัยในเวลาที่ผ่านมา ประเมินความต้องการจากสถานการณ์ที่เป็นจริง แหล่งพลังเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติข้อกำหนด.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด