ประชาชนทั่วประเทศหวังว่า นโยบายต่างๆจะเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจัง

(VOVworld) –“ ปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงเพื่อเชื่อมโยงกับการ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว”

ประชาชนทั่วประเทศหวังว่า นโยบายต่างๆจะเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจัง - ảnh 1

(VOVworld) – หนึ่งในหน้าที่ที่สำคัญของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 คือ “ ปฏิบัติ 3 ก้าวกระโดดยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและพร้อมเพรียงเพื่อเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว” ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งความหวังว่า หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 หน้าที่และนโยบายเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ทันทีและเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจัง แนวทางหลักเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะต่อไปคือ เปลี่ยนแปลงใหม่รูปแบบการขยายตัว ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจ ผลักดันการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยพร้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ ปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์และพัฒนาเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม คุณลิวบิ๊กโห่ ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจเผยว่า นี่เป็นแนวทางใหญ่และสำคัญ ซึ่งต้องได้รับการผลักดันต่อไป “ในเวลาข้างหน้า เวียดนามจะผสมผสานอย่างกว้างลึกมากขึ้นผ่านข้อตกลงการค้าใหม่ๆ เช่น ข้อตกลงทีพีพี ซึ่งต้องผลักดันการปฏิรูปการตรวจสอบ การแก้ไขและการปรับปรุงกลไกให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ระบบเศรษฐกิจเชิงตลาดต้องมีปัจจัยตลาดที่สมบูรณ์มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของการผสมผสานและทันสมัยมากขึ้น ผมหวังว่า เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของการประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่ 12 ได้”
ส่วนแนวทางและเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมที่ถูกระบุในการประชุมสมัยนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากประชาชน นายเหงียนวันแค้ง อาศัยอยู่ในอำเภอเมลิง กรุงฮานอยแสดงความหวังว่า “ผมหวังว่า หลังการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 เราจะสามารถปฏิบัติมติของการประชุมฯทันทีเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาเทียบเท่ากับเศรษฐกิจอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน พวกเรามีความปรารถนาว่า แนวทางและนโยบายของพรรคจะเข้าสู่ชีวิตอย่างจริงจัง”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด