ประชาชนมีความเชื่อมั่นและความคาดหวังต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) - ในการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 14 บรรดาผู้แทนได้มีมติให้จัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปี 2021 ณ กรุงฮานอย  เจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคและประชาชนทั่วประเทศต่างรอคอยการประชุมครั้งนี้ด้วยความเชื่อมั่นและความคาดหวังเกี่ยวกับแนวทาง การตัดสินใจที่ถูกต้อง การสร้างก้าวกระโดดให้แก่การพัฒนาประเทศในสมัยต่อไป
 ประชาชนมีความเชื่อมั่นและความคาดหวังต่อการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 - ảnh 1การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 25 มกราคมถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ปี 2021 ณ กรุงฮานอย (thuonghieucongluan.com.vn)

รองศาสตราจารย์  ดร. ดั่งกิมวุย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยท้ายเงวียนได้ย้ำว่า ด้วยขั้นตอนการเตรียมการอย่างรอบคอบ เอกสารต่างๆที่มีความสมบูรณ์ได้ระบุถึงข้อจำกัดและปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ในปัจจุบัน สาเหตุ บทเรียนและประสบการณ์ “เอกสารฉบับต่างๆได้รับการเตรียมอย่างรอบคอบและได้รวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคม การเลือบุคลากรครั้งนี้ดำเนินการอย่างมีระเบียบมากขึ้นตามมติ 35 ของกรมการเมือง และได้จัดทำโครงการด้านบุคลากรตาม 5 ขั้นตอน ประชาชนต่างมีความเชื่อมั่นต่อการเตรียมการอย่างรอบคอบและมีระเบียบแบบแผนนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ขาดต่อความสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13”

ส่วนศาสตราจารย์ ดร. ดั่งอื้งเหวิ่น จากมหาวิทยาลัยหว่าบิ่งห์ได้แสดงความเห็นว่า การรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างเอกสารเพื่อยื่นเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้มีส่วนร่วมเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรค บนเจตนารมณ์แห่งการเปิดเผยและมีประชาธิปไตย ดร. เหวิ่น หวังว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 จะมีการตัดสินใจที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด